Το σχολικό έτος 2017-2018, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. υποδέχτηκε και ξενάγησε πάνω από 20 σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία μίας βιωματικής επαφής με τα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου και του Μουσείου Υφαντουργίας-Ταπητουργίας, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τον πλούσιο Μικρασιατικό Πολιτισμό αλλά και να εξερευνήσουν τα τεκμήρια (έγγραφα, αντικείμενα και φωτογραφικό υλικό) του Ιστορικού Αρχείου.