Πληροφορίες για το Κέντρο

σπουδή και ανάδειξη μικρασιατικού πολιτισμού

Ιστορικό

Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής και ιδρύθηκε το 2003 (Φ.Ε.Κ. αρ. 646/τ.Β΄/2003).

Σκοπός του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. είναι, η περισυλλογή, διάσωση, διατήρηση και μετάδοση των στοιχείων της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής και ειδικότερα της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης, της Κωνσταντινουπόλεως και η συλλογή ταξινόμηση, μελέτη και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού που αφορά τη Νέα Ιωνία.

Οι πόροι του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. προέρχονται βασικά από το Δήμο Νέας Ιωνίας και από χορηγίες φορέων και φυσικών προσώπων.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών οργανώνει ειδικές επιτροπές, για τη συλλογή στοιχείων και ντοκουμέντων, τη λειτουργία Βιβλιοθήκης και Μουσείων, την οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε μαθητές και νέους, τις εκδόσεις συναφών έργων, την επιστημονική έρευνα σε θέματα θρησκείας, γλώσσας, ηθών και εθίμων, παραδόσεων, γραπτών μνημείων, έργων τέχνης, ναών και οικιών και γενικώς κάθε στοιχείου που αφορά στον πολιτισμό του Ελληνισμού που έζησε ως το 1922 στα μέρη εκείνα.

Στεγάζεται σε αναπαλαιωμένα κτίρια παλαιών εργοστασίων, όπου και έχει αναπτύξει τα Μουσεία Ιστορίας, Λαογραφίας και Υφαντουργίας – Ταπητουργίας, τα οποία είναι ανοικτά καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00 π.μ. έως 13:00, πλην Κυριακών και αργιών (εκτός εάν έχει προγραμματιστεί επίσκεψη).
Στους χώρους αυτούς υποδέχεται τους επισκέπτες για ξενάγηση και ανταλλαγή απόψεων, για την αποδοχή δωρεών αντικειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών και γενικώς ενθυμημάτων μουσειακού χαρακτήρα και την καταγραφή, μαγνητοφώνηση και μαγνητοσκόπηση μαρτυριών.

Συνεργασίες

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. συνεργάζεται:

  • με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ( Ι.Μ.Ε. ), για την υλοποίηση επιχειρησιακού προγράμματος που αφορά στη διάσωση, καταγραφή, ψηφιοποίηση και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεκμηρίων της ιστορίας των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη.
  • με προσφυγικές Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και Συλλόγους.
  • με Ιδρύματα, Μουσεία και φορείς κοινού στόχου και προσανατολισμού.
  • με επιστήμονες, ερευνητές, καλλιτέχνες, παιδαγωγούς και ανθρώπους των γραμμάτων, για την ευόδωση των σκοπών και του έργου του.

Γίνετε φίλοι του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Δηλώστε το email σας και γίνετε φίλος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Γίνετε φίλος με την παράδοση, την ιστορική μνήμη, τον μικρασιατικό πολιτισμό.
Μείνετε κοντά μας για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις, συμπόσια και εκδόσεις του Κέντρου.